KMHE

Goede zorgverlening bij evenementen, een publiek belang

Branchevereniging Kwaliteitsbevordering van Medische Hulpverlening bij Evenementen

Als bezoeker van een evenement moet je ervan uit kunnen gaan dat er voldoende aandacht is voor de gezondheid en veiligheid van iedereen. De KMHE wilt een belangrijke bijdrage leveren aan de borging van de gezondheid en veiligheid van bezoekers op evenementen. De leden van de KMHE, de brancheorganisatie voor evenementenzorgorganisaties, leveren allerlei vormen van zorg die op maat per evenement wordt toegesneden. Wij willen een voortrekkersrol nemen in het verhogen van de kwaliteit en aandacht voor de gezondheid en veiligheid van alle aanwezigen op een evenement.

Kwaliteitsnormen Evenementenzorg

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de zorgverlening bij evenementen. Het is belangrijk dat specifieke kennis en ervaring gedeeld- en verspreid worden. Voor de KMHE is het meest in het oog springende ontwikkeling de komst van de Veldnorm Evenementzorg (VNEZ) die in 2019 tot stand is gekomen. De VNEZ blijft zich de komende jaren doorontwikkelen. De KMHE ziet voor zichzelf en haar leden een belangrijke rol weggelegd om aan deze doorontwikkeling een belangrijke bijdrage te leveren.                  

Samenwerking in de keten

Voor een passende zorgverlening bij evenementen is integrale samenwerking tussen alle betrokken instanties en organisaties van groot belang. Samenwerking is nodig op verschillende niveaus. Op beleidsniveau met ministeries, GHOR Nederland, Ambulance Zorg Nederland. Op uitvoerend niveau met de vergunningverlener (veelal de gemeente), adviseur (GGD/GHOR), de evenementenorganisator en bijvoorbeeld politie. Op het niveau van toezicht met de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Maar ook contacten met kennis- en veiligheidsinstituten en evenementenproducenten moeten ertoe bijdragen dat evenementenzorg geen sluitpost is bij het organiseren en budgetteren van een evenement. Het inzetten op netwerkontwikkeling en samenwerking is essentieel in een omgeving met veel vertegenwoordigers van het publieke belang.

KMHE en zelfstandige positionering

Met het bundelen van organisaties die actief zijn als evenementenzorgorganisatie in Nederland gaat het erom dat wordt aangesloten bij de wensen en doelstellingen van (de markt van) opdrachtgevers om deze vervolgens te vertalen naar verantwoorde evenementenzorg. Dit vraagt om een brancheorganisatie die de aangesloten EZO’s een gemeenschappelijk platform biedt op basis van gezamenlijke uitgangspunten met betrekking tot de kwaliteit van de hulpverlening die bij evenementen wordt geboden.

Lidmaatschap

Evenementenzorgorganisatie Medisch: 1000 euro per jaar
Evenementenzorgorganisatie EHBO: 500 euro per jaar
Aspirant lid: 250 euro per jaar

Alle organisaties die zich registreren beginnen als aspirant-lid. Gedurende het eerste jaar zal de kwaliteitscommissie een evaluatie uitvoeren op basis van vastgestelde criteria. Indien aan alle vereisten wordt voldaan en de organisatie voldoet aan de normen van de Veldnormering, zal het aspirant-lidmaatschap worden omgezet naar een volwaardig lidmaatschap.
Elke EZO EHBO of Medisch die de Veldnormering ondersteunt, is welkom om zich aan te sluiten bij de KMHE.

Klik hier voor het inschrijfformulier. 

Cropped Kmhe 7

OVER ONS

KMHE staat voor voorwaarden en handhaving kwaliteitsniveaus voor medische hulporganisaties bij evenementen. De vereniging heeft immers als doel, de kwaliteit van de medische hulpverlening bij evenementen te bevorderen.

De KMHE is een branchevereniging die haar leden op diverse terreinen wil ondersteunen. De KMHE is de vertegenwoordiger van de EZO’s in het maatschappelijk verkeer en bewaakt het imago van de evenementenhulpverlening. De KMHE behartigt de belangen van de EZO’s en biedt verschillende vormen van dienstverlening en ondersteuning aan haar leden zoals ontmoeten, organiseren en kennis delen. De focus van de KMHE ligt op de verdere doorontwikkeling van evenementenzorg tot hoogwaardige en veilige zorg voor de patiënt.

De vereniging bestaat op dit moment uit bestuursleden, commissie Communicatie en commissie Kwaliteit.

Cropped Kmhe 5 2

Samen werken aan de gezondheid en veiligheid van iedereen

Nederland is een evenementenland. Niet alleen door de creatieve concepten en innovatieve producties maar ook door de vele miljoenen bezoekers die jaarlijks genieten van muziek- en theaterfestivals, sportieve evenementen en andere publieke bijeenkomsten.

Als bezoeker van een evenement moet je ervan uit kunnen gaan dat er voldoende aandacht is voor de gezondheid en veiligheid van iedereen. Helaas zien we echter nog regelmatig voorbeelden voorbijkomen waarbij de medische zorg niet goed geregeld is. Dat kan en mag niet voorkomen! Vandaar dat de KMHE een belangrijke bijdrage wil leveren aan de borging van de gezondheid en veiligheid van bezoekers op evenementen. 

De KMHE is ervan doordrongen dat er nog een aantal stappen moet worden gezet om evenementenzorg bij alle stakeholders goed op de kaart te zetten. Daarbij is een zelfstandige en onafhankelijke positie als kennis- en marktpartij met kwaliteit van (evenementen)zorg als uitgangspunt een belangrijke randvoorwaarde!

Bij de branchevereniging KMHE zijn op dit moment vier medische hulpverleningsdiensten aangesloten. Just4medical, Event Medical Service (EMS), MAI medische diensten en Witte Kruis.

Aanmelden
Wij zijn op zoek naar nieuwe partijen die zich bij ons initiatief willen aansluiten. Word lid en/of kom langs op 6 maart 2024 op onze informatieavond waar de vereniging de plannen en doelen met alle aanwezigen zal delen. 

Cropped Kmhe 6 1

Organisatie

Nico Herfkens
Bestuurslid
Wilco van Wijk
Bestuurslid
Ronald van Litsenburg
Bestuurslid
Marcel van Pijkeren
Bestuurslid
Laura de Bruin
Bestuurslid

Agenda

Leden

Just4medical (1)
Witte Kruis (1)
Ems Logo Formaat Aangepat
Mai (2)

Veldnorm Evenementenzorg

De Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) verschaft duidelijkheid over wat goede evenementenzorg is. De VNEZ geeft normen de over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties. De VNEZ is sinds 1 januari 2022 van kracht.

KMHE is er voorstander van dat de VNEZ niet enkel aan zelfregulering wordt overgelaten; een vorm van externe controle wordt van groot belang geacht. Daarmee geven de leden aan dat stakeholders gebaat zijn bij een transparante en objectieve wijze van beoordelen van de evenementenzorgorganisatie en de zorgverlening. Voor KMHE is er veel aan gelegen dat de VNEZ als toegesneden en gedragen kwaliteitsnorm van het veld breeduit in de sector wordt gebruikt.

Bekijk de Veldnorm Evenementenzorg op de website: https://www.evenementenz.org

Informatiebrief

Blijf op de hoogte. Geef hier uw e-mailadres door. 

Neem contact op

KMHE

Correspondentie adres:
Secretariaat KMHE
Loopkantstraat 2-E
5405 NB UDEN

Telefoonnummer: 
(0413) 332 152

E-mail:
info@kmhe.nl