Terugkoppeling bijeenkomst 6 maart

Terugkoppeling bijeenkomst & aanmelden aspirant-leden

Geachte collega's,

Graag informeer ik u over de bijeenkomst van de KMHE op woensdag 6 maart jongstleden. Velen van u hebben tijdens deze bijeenkomst interesse getoond in een aspirant-lidmaatschap. Sommigen van u hebben om nadere informatie verzocht, en van anderen hebben wij helaas nog geen reactie ontvangen.

Wij, als KMHE, hebben besloten dat er voldoende belangstelling is om een volgende stap te zetten. Daarom plannen wij een vervolgbijeenkomst op maandag 24 juni 2024 om 19:00 uur op locatie Houten, Ringveste 7A. Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met u de vervolgstappen bespreken. U heeft hierover reeds een e-mail ontvangen.

Voor degenen die zich reeds hebben aangemeld en voor degenen die zich nog willen aanmelden, treft u hier een aanmeldformulier aan. Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier spoedig, doch uiterlijk voor het einde van mei ingevuld aan ons te retourneren. 

Als terugkoppeling van de bijeenkomst op 6 maart hebben wij de presentatie bijgevoegd. Hieronder vindt u de antwoorden op enkele tijdens de avond gestelde vragen:

 1. Voldoen de huidige leden van KMHE aan de eisen gesteld in de veldnorm?
 • Alle aanwezige leden hebben de gevraagde gegevens en documenten overlegd en voldoen volledig aan de eisen gesteld aan EZO-medisch zoals beschreven in de veldnorm.
 1. Is het gebruik van OOV-striping en OGS geborgd bij de huidige leden, of kunnen wij daar als EZO van afwijken?
 • Het gebruik van OOV-striping en toepassen van OGS is strikt gereguleerd door wet- en regelgeving. Eventueel gebruik van secundaire-striping moet worden vastgelegd in een convenant en onder-aannemerschap, en wordt gecontroleerd en gehandhaafd door de NIPV.
 • Tevens is het gebruiken van een SOL (Star Of Life) niet toegestaan. Hiervan ligt het gebruiksrecht en eigendom bij AZN (Ambulance Zorg Nederland).
  • Alle huidige leden van de KMHE (welke gebruikmaken van; secundaire striping, OGS of SOL) zijn geborgd in convenant en onderaannemerschap en bekend bij NIPV.
 1. Wat biedt de KMHE als wij lid worden?
 • De KMHE biedt onder meer vertegenwoordiging naar diverse officiële instanties en brancheorganisaties, collectieve afspraken zoals verzekeringen en inkoop van medische producten, en fungeert als vraagbaak over diverse regelingen.
  • Vertegenwoordiging/spreekorgaan voor de branche naar o.a.:
   • Veldnorm Evenementenzorg;
   • IGJ;
   • GHOR Nederland;
   • Veiligheidsregio’s;
   • Branchevereniging van organisatoren van evenementen.
  • Mogelijke collectieve afspraken met o.a.:
   • Verzekeringen;
   • Inkoop van medische producten.
  • Vraagbaak voor o.a.:
   • Regeling over vergoedingen;
    • Belastingdienst Nederland heeft aangegeven de verloningen van EZO’S te gaan controleren en handhaven (wordt er voldaan aan inhoudingen zoals loonheffingen en premies volksverzekeringen).
    • Arbeidsrechtelijk wordt het werk bij EZO gezien als een verkapt dienstverband en zullen alle hulpverleners (indien niet vrijwillig bij vereniging) als werknemer worden gezien welke in een vorm van loondienst horen te zitten.
  • Standaarden voor o.a.:
   • Contracten
    • EZO (werkgever) -> Hulpverleners
   • Klachtenprocedure.
 • De KMHE biedt de mogelijkheid om gezamenlijk kwaliteitskader te bepalen:
  • Er worden o.a. subcommissies gevormd ten bate van:
   • Communicatie (promotie, interne en externe uitingen is reeds operationeel);
   • Kwaliteitscommissie (met name gericht op medische regelgeving en normen).
 1. Hoe kunnen wij lid worden?
 • Lid worden kan door een ingevuld aanmeldformulier te retourneren.

 

In de presentatie vindt u verdere details die een juiste indruk geven van de bijeenkomst op 6 maart. We hebben toen ook aangegeven dat we de week erna een gesprek met de IGJ zouden hebben (zie hiervoor de presentatie 'koepels toezicht'). De daaraan gerelateerde vragenlijst heeft iedereen inmiddels ontvangen, denken wij.

Er staat ons nog veel werk te wachten, maar wat vaststaat is dat controle, handhaving en toezicht geïntensiveerd zullen worden. Dit benadrukt nog maar eens dat we de branche bekend moeten maken met de gestelde eisen en dat de EZO (EHBO en/of Medisch) geen sluitpost van een evenement meer kan zijn in Nederland. Kwaliteit kost geld.

We willen de branche goed vertegenwoordigen en dat kunnen we niet alleen. Samen staan we sterk, en als we als branche serieus genomen willen blijven worden, moeten we ons verenigen.

Daarom hopen wij jullie massaal te kunnen verwelkomen als aspirant-lid en op 24 juni 2024 de volgende stappen te kunnen zetten met vele nieuwe leden.

 

Ps. Na eind mei zal de correspondentie alleen nog worden toegezonden aan de aangemelde leden.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur KMHE

 • Deel dit bericht op: