KMHE

Vereniging voor Kwaliteitsbevordering van

Medische Hulpverlening bij Evenementen

Lees meer

Over ons

KMHE staat voor voorwaarden en handhaving kwaliteitsniveaus voor medische hulporganisaties bij evenementen.

De vereniging voor Kwaliteitsbevordering van Medische Hulpverlening bij Evementen (KMHE) maakt zich terecht zorgen over de wildgroei aan bedrijven die EHBO diensten aanbieden bij evenementen, en zich voordoen als ambulancedienst en ALS hulpverlening uitoefenen.

De vereniging heeft immers als doel, de kwaliteit van de medische hulpverlening bij evenementen te bevorderen.

De kwaliteitsnormen die zijn opgesteld zijn onder te verdelen in een A, B en C status. De A en B status zijn alleen toegankelijk voor organisaties die Advanced Life Support kunnen verlenen. De C status is voor hulpverlening met hooguit Basic Life Support. Devoorwaarden en criteria zijn benoemd in ons huishoudelijk reglement.

Bij de branchevereniging KMHE zijn op dit moment zeven medische hulpverleningsdiensten aangesloten.  Dutch Medical Services (Broeder de Vries, DMS), Event Medical Service (EMS), Medical Assistent International (MAI), Stichting Medische Ondersteuning Sportevenementen (MOS), SHE, Medical Service en Stichting zorg etc. Haaglanden.

TIP!

Wij bieden

 

Voorwaarden en criteria

Voorwaarden waar organisaties aan moeten voldoen 

 • A status   Leveren van BLS en/of ALS hulpverlening cfr voorwaarden huishoudelijk reglement
 • B status   Leveren van BLS en/of ALS hulpverlening cfr voorwaarden huishoudelijk reglement echter zonder keurmerk (ISO 9001, HKZ of ISO 15224 [Health]) maar deze binnen 2 jaar na lidmaatschap behaald.
 • C status   Leveren van alleen BLS hulpverlening cfr voorwaarden huishoudelijk reglement echter zonder voorwaarden ALS kwalificatie (dus wel beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)  

De KMHE sluit niemand uit mits ze voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven.

1. De aangesloten leden dienen de volgende bescheiden, in bezit te hebben en te overleggen (dit bij aantreden, en daarna elk jaar bij opvraag te kunnen overhandigen):

 • Kwaliteitskeurmerk (ISO, HKZ, ISO Healthcare 15224)
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien er vanuit de leden ALS-zorg wordt aangeboden, worden de volgende extra voorwaarden gesteld:

- Overeenkomst toezichthoudend apotheker.

- Eigen Medisch Manager Adviseur (MMA)

 • Wetenschappelijk Opleiding Geneeskunde met een specialisatie op het vlak van Spoedeisende Medische Hulpverlening
 • 3 jaar ervaringskennis in de spoedeisende medische hulpverlening.

2. De aangesloten leden dienen bij evenementen te voldoen aan de volgende communicatie en informatie verplichtingen:

 • Dienen voorafgaande aan een evenement “> 5.000” of wanneer de ALS zorg aanwezig is, contact te hebben met de GHOR, m.b.t. de kwalitatieve en kwantitatieve inzet en borging.
 • Dienen bij aanvang van een evenement “> 5.000” of wanneer de ALS zorg aanwezig is, altijd de MKA te informeren m.b.t. de bereikbaarheid e.d.

3. De medewerkers van de aangesloten leden die op het niveau van ALS (Advanced Life Support) werkzaamheden verrichten dienen (indien geen “gespecialiseerd” arts) in het bezit te zijn van:

 • Een geldig SOSA diploma.
 • De recente bijscholingen te hebben gevolgd.
 • Een landelijke profcheck met goed gevolg te hebben afgerond (elke 3 jaar)
 • Door de MMA van de eigen onderneming schriftelijk geaccrediteerd te zijn.

Criteria handhaving kwaliteitsniveaus 

 BLS (Basic Life Support) niveau betreft de reguliere hulpverlener die in staat is om generieke basishulp zonder specifieke hulpmiddelen te leveren. Een uitzondering hierop is het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Voor de noodzakelijke expertise wordt gerefereerd aan het Oranje Kruisboekje, First Aid International “FAI”, of andere “nationaal / internationaal” gekwalificeerde en erkende eerste hulp opleidingen.

o + niveau zijn basisartsen en verpleegkundigen met recente ervaring in de spoedeisende hulpverlening en hebben zicht op de het totale klinische beeld van een patiënt. De extra deskundigheid maakt het mogelijk om met dezelfde hulpmiddelen de handelingsvaardigheid te vergroten en/of specifieke evenementen /of specifieke klinische beelden te onderkennen.

 ALS (Advanced Life Support) niveau dient op basis van het actuele Landelijk Protocol Ambulancezorg “LPA” geboden te worden door bevoegd en bekwaam personeel van een zorginstelling met de beschikking over ALS instrumentarium. Dit niveau is aanwezig voor hoog complexe hulpvragen en zicht op totale klinische beeld van de patiënt.

o ALS zorg op een evenementen terrein is altijd gewaarborgd door minimaal een Ambulance Verpleegkundige (AVP) of een “gespecialiseerd” arts met aantoonbare opleiding en werkervaring in de spoedeisende hulpverlening. Waarbij het Landelijk protocol Ambulancezorg als uitgangsprotocol wordt gebruikt.

o Indien er een fysieke ambulance, ambulancemotor etc. aanwezig is tijdens een evenement dient deze cf. de wet ambulance vervoer te zijn uitgerust met de benodigde materialen en medicatie om conform het actuele LPA te kunnen werken.

o Daarnaast is de bemanning van deze ambulance altijd een ambulanceteam bestaande uit; AVP & ACH (ambulanceverpleegkundige & ambulancechauffeur) volledig gediplomeerd cf. de actuele landelijke eisen (SOSA). Bij een ambulancemotor, ambulancequad of ambulancefiets, kan dit volstaan met een ambulanceverpleegkundige cf. de eerder genoemde criteria.

o Bij elke ALS borging (team, auto, motor etc.) dient voor elke genoemd item een cf. het actuele LPA, alle materialen en medicatie gewaarborgd te zijn. Indien er criteria opgenomen zijn aangaande maximaal te behandelen T1 slachtoffers dient per T1 slachtoffer minimaal één inventaris aanwezig te zijn om deze slachtoffers cf. het actuele LPA te behandelen en te monitoren.

TIP!

Laatste nieuws

 • Naamswijziging First Aid International in: First Aid Network. Naamswijziging First Aid International in: First Aid Network.
  Per 1 oktober 2016 heeft “First Aid International” haar naam gewijzigd in “FIRST AID NETWORK”. 
  First Aid Network ontwikkelt en certificeert Eerste Hulp cursussen voor een breed publiek. Onze cursussen worden afgenomen door bedrijven, instellingen, scholen en particulieren. De kracht van First Aid Network zit in de unieke hoge praktijkgerichte aanpak. First Aid Network werkt uitsluitend met cursusontwikkelaars die hun sporen hebben verdiend in de spoedeisende zorg en/of over bewezen sterke didactische kwaliteiten beschikken. Het beste van beide werelden worden samengevoegd in een uitdagend en gevarieerd lesprogramma waarin met respect met de cursist wordt omgegaan. Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Contactgegevens:
  First Aid Network
  Siriusweg 17-27; 2132 WT Hoofddorp
  T: 085 – 210 20 60       E: info(at)firstaidnetwork.nl     W: www.firstaidnetwork.nl
   
 • Risico’s gebruik 4-FA groter dan tot nu toe bekend

  Steeds meer jongvolwassenen weten de nieuwe psychoactieve stof 4-fluoramfetamine (4-FA; 4-FMP) te vinden. Recent onderzoek van het Trimbos-instituut en Jellinek laat zien dat het gebruik ervan de afgelopen jaren flink is toegenomen. De effecten van 4-FA zitten tussen die van ecstasy en amfetamine in en gebruikers omschrijven het ook wel als ecstasy-light. Recente incidenten wijzen erop dat er grote gezondheidsrisico’s zitten aan het gebruik ervan, waaronder hartproblemen en hersenbloedingen.

  4 FA drugKlik op de afbeelding voor een filmpje

  (De trimbos Red Alert App kun je hier vinden.

  Lees meer...
 • STUDIEDAG HET ORANJE KRUIS STUDIEDAG HET ORANJE KRUIS

  Op zaterdag 5 november 2016 organiseert Het Oranje Kruis weer haar jaarlijkse studiedag voor instructeurs Eerste Hulp, opleiders Eerste Hulp, examinatoren, consulenten, LOTUS-slachtoffers, artsen en verpleegkundigen in opleiding, alsmede overige geïnteresseerden.

  Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid vindt deze wederom plaats in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 in (3438 LC) Nieuwegein.

  Lees meer...

Disclaimer

Ondanks de zorg die KMHE besteedt aan de toegankelijkheid tot en informatievoorziening op haar website, kan het zijn dat de website technische onvolkomenheden toont en/of dat de inhoud verouderd of onjuist is. KMHE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook. Privacy Uw e-mailadres en eventueel andere verstrekte privacygegevens worden door KMHE uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag, opmerking, reactie of inschrijving. De gegevens worden na afhandeling vernietigd. Copyright KMHE behoudt zich het auteursrecht op de via de website van KMHE verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's, fotomateriaal van bij KMHE aangesloten organisaties, te noemen: leden, of van derden. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de website van KMHE mag zonder schriftelijke toestemming van KMHE openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information